Expand Cut Tags

No cut tags
xobbit: (Default)
[personal profile] xobbit
Незважаючи на провал у бокс-офісі 175лямної стрічки (крім РФ та ще якихось ринків), ризикнув перевірити, чи усі фільми в Гая річі вихдоять однаковими: як можна натягнути кримінальну комедію на фентезі? 

Мені сподобалося, як це вдалось :) 

Років 20 після шаленого успіху треш-детектива Річі знімає кіно, де балачки переважають над екшеном, будь то ХІХ ст. та Шерлок Холмз (хоча 1 серія ще нічого), чи рокНролер, чи Snatch,  на радість, крім засилля флешбеків Артур та легенда меча позбавлений вад. Хіба що кадр, де картинно позуює  Артур з мечем - так і ввижається на його місті ствол та Грайм-саундтрек, замість ритмічної джиги. Що ж поробиш - Let Boyz B Boys або кастраційний комплекс країни, де заборонена зброя :( 

Сильні сторони Річі: гуморок та розвиток характерів розкрито, видовищність зашкалює, отже покваптеся до кіно: сенансів щоменше з кожним четвергом!

http://www.imdb.com/title/tt1972591/?ref_=nv_sr_1
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

xobbit: (Default)
xobbit

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 789
1011 1213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Page generated Sep. 19th, 2017 03:28 pm
Powered by Dreamwidth Studios