Expand Cut Tags

No cut tags
xobbit: (Default)
[personal profile] xobbit

Пропоную усім переглянути це неодноразово нагороджене польське кіно від видатної Агнешки Голланд, яка крім зйомок фільмів про порятунок під час Холокосту, спіпрацювала з Кшиштофом Зануссі та Анджеєм Вайдою. У 1978 році зняла свій перший фільм «Провінційні актори», який був відзначений на Каннському фестивалі 1980 року. Працювала у Франції, Німеччині та США тощо.

У 2011 вона зняла стрічку “У темряві” про Львів, яка зібрала загалом позитивні відгуки кінокритиків і простих глядачів. На сайті Rotten Tomatoes фільм У темряві отримав рейтинг 90% (97 оглядів) від кінокритиків і 82% від простих відвідувачів сайту. Оцінка глядачів на сайті IMDB — 7,1 балів з 10.

Обидві картини інтерпретують реальні події та долі людей, та викликають неабиякі емоції. Зокрема — обурення, бо Агнешка не гребує висвітленням антисемітизму як поляків, так і представників усіх залучених народів та ідеологій, від комуністів до нацистів, від колаборантів до, власне, євреїв.

Це фільми — важкі, R-rated, а не слащавий Голівуд, утім й не арт-хаус, або пафосні героїчні стрічки, які зараз знову з’явилися у Польщі (22 червня, наприклад, УТ-1 демонстрували кіно про Варшавське повстання, де гарна патріотична молодь гинула під dub-step із спец-ефектами) — натомість мати душить немовля, або комсомольці закидають щойно врятованому хлопцеві його “буржуйське” походження...

Коли виникне бажання зрозуміти, на що здатна людина задля життя, або що є найбільше щастя за життя у національній державі, або просто — отримати задоволення від перегляду якісного та розумного кіно — згадайте про стрічку “Европа Европа”  1990 р.

https://my-hit.org/film/38844/
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

xobbit: (Default)
xobbit

September 2017

S M T W T F S
     12
3456 789
1011 1213141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Page generated Sep. 19th, 2017 03:28 pm
Powered by Dreamwidth Studios